บริษัท ทีแม็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดโครงการอบรมพนักงานกลุ่มโมเดิร์นเทรด ร้าน ต.โฮม ซึ่งเป็นร้านฮาร์ดแวร์ขนาดใหญ่ ในจังหวัด เชียงใหม่ เพื่อขยายตลาดไปยังกลุ่มร้านค้า โมเดิร์นเทรด ในต่างจังหวัด ฯลฯ และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัท  ในวาระการอบรมครั้งนี้ ทางบริษัทได้นำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสินค้าและผลิตภัณฑ์ โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญในตัวสินค้าโดยเฉพาะ ของทางบริษัท ทีแม็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด