บริษัท ทีแม็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขอบพระคุณ ทาง  MRT  GREEN LINE (North) ที่เข้าเยี่ยมชมและฟังบรรยายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ของทางบริษัท ทีแม็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด