บริษัท ทีแม็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  ได้จัดทำโครงการเลี้ยงอาหารกลางวัน ภายใต้หัวข้อ “คิดดี ทำดี เพื่อพ่อ”  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแต่พระบาสสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ณ สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี จ.ปทุมธานี