อีกไม่กี่วันก็จะสิ้นปีแล้ว ตลอดปีที่ผ่านมานี้ “บริษัท ทีแม็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด” ได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน ลูกค้าด้วยไมตรีจิตที่ดีเสมอมา เราจึงขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านเป็นอย่างสูงที่มั่นใจ ในการเลือกซื้อสินค้าและใช้บริการจากทางเราตลอดปีที่ผ่านมา

เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2561 บริษัท ทีแม็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จึงอยากส่งความสุขและมอบคำอวยพรปีใหม่ให้ลูกค้าทุกท่าน ผ่าน การ์ดอวยพร ใบนี้

New-years3