In: News0

บริษัท ทีแม็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดการอบรมสัมนาประจำปี ครั้งที่2  ณ  พูลวิลล่าเฮ้าส์จอมเทียน  พัทยา
ทั้งนี้ กิจกรรม ที่จัดขึ้นเพื่อกระชับความสัมพันธ์ ระหว่างพนักงาน ในแต่ละสาขา ให้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน พร้อมกับเข้าร่วมงานเลี้ยงปีใหม่และจับของรางวัลมากมายที่ทางคณะผู้บริหารมอบให้

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

บริษัท ทีแม็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดการอบรมสัมนาประจำปี ครั้งที่2  ณ  พูลวิลล่าเฮ้าส์จอมเทียน  พัทยา
ทั้งนี้ กิจกรรม ที่จัดขึ้นเพื่อกระชับความสัมพันธ์ ระหว่างพนักงาน ในแต่ละสาขา ให้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน พร้อมกับเข้าร่วมงานเลี้ยงปีใหม่และจับของรางวัลมากมายที่ทางคณะผู้บริหารมอบให้

ภาพกิจกรรมทั้งหมด