การดูแล บำรุงรักษาเครื่องมือก่อสร้าง????
ถ้าพูดถึงเครื่องมือในการก่อสร้างจะมีหลากหลายชนิดขึ้นอยู่กับการใช้งาน วันนี้เราจะมาดูวิธีการดูแล บำรุงรักษา

สว่านไฟฟ้า
1.ทำความสะอาดทุกครั้งหลังจากใช้งานเสร็จช่วยลดความเสี่ยงจากการเสียหายจากอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ ทำความสะอาดในส่วนที่เป็นซอกอาจมีเศษผงจากการทำงานเข้ามาติดในกลไกได้ ทำให้เกิดการติดขัดของมอเตอร์ได้ การตรวจเช็คและเช็ดด้วยผ้าง่าย ๆ ก็สามารถลดโอกาสความเสียหายเหล่านี้

2.ตรวจเช็คสายของสว่านไฟฟ้าดูว่ามีความปลอดภัยทั้งก่อนใช้งานและหลังจากใช้งาน สายไฟฟ้าที่มีรอยถลอกนั่นแหละ สัญญานอาการของความเสี่ยงที่จะมีไฟฟ้ารั่วไหลหากสายไฟไม่มีความสมบูรณ์ ไม่ควรนำเครื่องมือนั้นมาใช้เพราะมีความอันตรายที่จะถูกกระแสไฟฟ้าดูดได้

3.ผู้ใช้สว่านส่วนมากไม่ค่อยนำดอกสว่านออกหลังจากใช้งานเสร็จ และเมื่อเริ่มใช้งานก็ไม่ได้ตรวจสอบดอกสว่านนั้นว่ามีความแน่นแค่ไหน การนำไปใช้ในลักษณะนั้นมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายได้ง่าย หากนำไปเจาะวัสดุที่แข็งมาก ๆ นั้นอันตรายอาจถึงเลือดตกยางออกเลยทีเดียว

4.หลังใช้งานเสร็จควรถอดชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่เป็นส่วนประกอบและเช็ดด้วยน้ำมันในส่วนที่เป็นเหล็กเพื่อป้องกันสนิม เช็ดด้ามจับให้เรียบร้อย ส่วนดอกสว่านก็ควรถอดเก็บเข้าสู่กล่องของมันให้ถูกที่ และไม่ควรเก็บไว้ในที่ชื้น จะทำให้เกิดสนิมได้

หากท่านดูแล รักษา ตรวจเช็ค ก่อนใช้ และหลังใช้ รับรองได้ว่าสว่านของท่านจะอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานในคราวต่อไปอย่างแน่นอน