ว่าด้วยเรื่อง โครงสร้างฐานรากเข็ม

คือ ส่วนที่ติดกับหัวเสาเข็ม โดยการหล่อให้เป็นตอม่อเพื่อรับโครงสร้างของบ้าน ส่วนนี้สำคัญมากควรทำตามแบบวิศวกร ไม่ควรตัดลดเพราะเมื่อมีปัญหาจะแก้ยากมาก เพราะอยู่ใต้ดิน

เข็ม คือ ส่วนที่รับน้ำหนักอยู่ใต้สุดของตัวบ้าน แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ เข็มตอก กับ เข็มเจาะ  เข็มตอก มีหน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยม,หกเหลี่ยม หรือรูปตัวไอ วิธีการตอกคือ ตอกลงไปด้วยกำลังคน หรือ ปั้นจั่น ก็ได้จนสุดความยาวของเข็ม

เข็มเจาะ คือ การเจาะดินลงไปก่อน แล้วหย่อนแม่แบบ เหล็กลงไปใส่เหล็กเสริมแล้วจึงเทคอนกรีตตามลงไปในหลุม เข็มเจาะจะมีราคาคาสูงกว่าเข็มตอก แต่จะทำให้บ้านข้างเคียงไม่เดือนร้อน เพราะไม่เกิดแรงสั่นสะเทือนเหมือนเข็มตอก เหมาะสำหรับบ้านที่ปลูกติดกัน  ครั้งต่อไปเราจะมาพูดถึงเรื่อง คอนกรีตที่จะเทในเข็มเจาะ

:ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ

In: News0

ว่าด้วยเรื่อง โครงสร้างฐานรากเข็ม

คือ ส่วนที่ติดกับหัวเสาเข็ม โดยการหล่อให้เป็นตอม่อเพื่อรับโครงสร้างของบ้าน ส่วนนี้สำคัญมากควรทำตามแบบวิศวกร ไม่ควรตัดลดเพราะเมื่อมีปัญหาจะแก้ยากมาก เพราะอยู่ใต้ดิน

เข็ม คือ ส่วนที่รับน้ำหนักอยู่ใต้สุดของตัวบ้าน แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ เข็มตอก กับ เข็มเจาะ  เข็มตอก มีหน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยม,หกเหลี่ยม หรือรูปตัวไอ วิธีการตอกคือ ตอกลงไปด้วยกำลังคน หรือ ปั้นจั่น ก็ได้จนสุดความยาวของเข็ม

เข็มเจาะ คือ การเจาะดินลงไปก่อน แล้วหย่อนแม่แบบ เหล็กลงไปใส่เหล็กเสริมแล้วจึงเทคอนกรีตตามลงไปในหลุม เข็มเจาะจะมีราคาคาสูงกว่าเข็มตอก แต่จะทำให้บ้านข้างเคียงไม่เดือนร้อน เพราะไม่เกิดแรงสั่นสะเทือนเหมือนเข็มตอก เหมาะสำหรับบ้านที่ปลูกติดกัน  ครั้งต่อไปเราจะมาพูดถึงเรื่อง คอนกรีตที่จะเทในเข็มเจาะ

:ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ