ช่วงนี้พายุเข้า ฝนตกหนัก หลายท่านอาจพบกับปัญหาปลวกขึ้นบ้าน ลองสังเกตุในบริเวณบ้าน หากเห็นเป็นรอยคราบดินตามผนัง เพดาน นั่นเป็นสัญญานเตือนว่า บ้านเรากำลังจะถูกยึด !!

มาดูวิธีแก้ไข ปัญหาหน้าฝน กับทางเดินปลวก

#TMAXcorp88
#วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง

In: News0

ช่วงนี้พายุเข้า ฝนตกหนัก หลายท่านอาจพบกับปัญหาปลวกขึ้นบ้าน ลองสังเกตุในบริเวณบ้าน หากเห็นเป็นรอยคราบดินตามผนัง เพดาน นั่นเป็นสัญญานเตือนว่า บ้านเรากำลังจะถูกยึด !!

มาดูวิธีแก้ไข ปัญหาหน้าฝน กับทางเดินปลวก

#TMAXcorp88
#วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง