ปูนซีเมนต์ มีกี่ชนิด ❓❓

ปูนซีเมนต์แบ่งออกได้เป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 2 ชนิด
️ ชนิดที่หนึ่ง เป็นปูนที่มีความแข็งแรง มีประสิทธิภาพในการยึดเกาะดี ใช้สำหรับทำโครงสร้างที่ต้องการรับน้ำหนัก คือ ปูน Portland Cement
️ ชนิดที่สอง จะมีความแข็งแรงน้อยกว่า เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความประณีตเรียบร้อย เช่น งานฉาบปูน หรืองานก่อ ซึ่งการรับน้ำหนักและการยึดเกาะจะสู้แบบแรกไมได้
ซึ่งการเลือกงานใช้ต้องเลือกให้ถูกประเภทของงาน มิฉะนั้นจะทำให้เกิดปัญหาในการรับน้ำหนักหรือการแตกร้าวได้

#TMAXcorp88
#วัสดุก่อสร้าง
#ปูนซีเมนต์

ปูนซีเมนต์ ตรามังกร แบรนด์ภายใต้ บริษัท ทีแม็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ปูนซีเมนต์มอร์ต้าร์ชนิดพิเศษกำลังอัดสูง -มังกรน้ำเงิน
ปูนฉาบบางแต่งผิวคอนกรีต -มังกรเขียว
กาวปูกระเบื้อง -มังกรแดง
กาวปูกระเบื้อง รุ่น อีโค่ ราคาประหยัด -มังกรแดง

In: News0

ปูนซีเมนต์ มีกี่ชนิด ❓❓

ปูนซีเมนต์แบ่งออกได้เป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 2 ชนิด
️ ชนิดที่หนึ่ง เป็นปูนที่มีความแข็งแรง มีประสิทธิภาพในการยึดเกาะดี ใช้สำหรับทำโครงสร้างที่ต้องการรับน้ำหนัก คือ ปูน Portland Cement
️ ชนิดที่สอง จะมีความแข็งแรงน้อยกว่า เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความประณีตเรียบร้อย เช่น งานฉาบปูน หรืองานก่อ ซึ่งการรับน้ำหนักและการยึดเกาะจะสู้แบบแรกไมได้
ซึ่งการเลือกงานใช้ต้องเลือกให้ถูกประเภทของงาน มิฉะนั้นจะทำให้เกิดปัญหาในการรับน้ำหนักหรือการแตกร้าวได้

#TMAXcorp88
#วัสดุก่อสร้าง
#ปูนซีเมนต์