In: News0

#ประมวลภาพ กิจกรรมความสำเร็จ ????♂????♀

ระหว่างวันที่ 2-4 พ.ค.2561 ที่ผ่านมา บริษัท ทีแม็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก Rawlplug S.A ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน Southeast Asian Technical Training ประจำปี 2018 โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุม บริษัท ทีแม็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด สำนักงานใหญ่

ผลิตภัณฑ์ของ Rawlplug S.A เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในยุโรป และทั่วโลก โดยมีตัวแทนจำหน่ายอยู่ 44 ประเทศ ใน 5 ทวีป ????????

และสำหรับประเทศไทย ???????? บริษัท ทีแม็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนจำหน่ายและเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมด้านวิศวกรรม จากหลายประเทศ ในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งได้แก่ มาเลเซีย เวียดนาม สิงคโปร์ โดยมีวิทยากรจากสำนักงานใหญ่ที่โปแลนด์ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นผู้ให้ความรู้ ????????

#Rawlplug#chemical#น้ำยาเจาะเสียบเหล็ก#TMAX#technical#engineering

#ประมวลภาพ กิจกรรมความสำเร็จ ????♂????♀

ระหว่างวันที่ 2-4 พ.ค.2561 ที่ผ่านมา บริษัท ทีแม็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก Rawlplug S.A ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน Southeast Asian Technical Training ประจำปี 2018 โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุม บริษัท ทีแม็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด สำนักงานใหญ่

ผลิตภัณฑ์ของ Rawlplug S.A เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในยุโรป และทั่วโลก โดยมีตัวแทนจำหน่ายอยู่ 44 ประเทศ ใน 5 ทวีป ????????

และสำหรับประเทศไทย ???????? บริษัท ทีแม็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนจำหน่ายและเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมด้านวิศวกรรม จากหลายประเทศ ในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งได้แก่ มาเลเซีย เวียดนาม สิงคโปร์ โดยมีวิทยากรจากสำนักงานใหญ่ที่โปแลนด์ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นผู้ให้ความรู้ ????????

#Rawlplug#chemical#น้ำยาเจาะเสียบเหล็ก#TMAX#technical#engineering