#ประมวลภาพกิจกรรม เมื่อวันที่ 14 ก.ค.2561 ที่ผ่านมา ทางบริษัท ทีแม็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้มีโอกาสเข้าไปจัดสัมมนาอบรมผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้กับฝ่ายขายของ ร้านไทยพิพัฒน์ ฮาร์ดแวร์ ร้านดังในจังหวัดขอนแก่น ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณ ร้านไทยพิพัฒน์ ฮาร์ดแวร์ และคุณนงนุช แก่นศักดิ์ศิริ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำกัด เป็นอย่างมาก ที่ให้การต้อนรับ เป็นอย่างดี