เคมีหลอดแก้ว เหมาะกับงานลักษณะไหน?

เคมีหลอดแก้วปั่น สำหรับงานเสียบเหล็กถูกออกแบบมาเพื่อยึดเหล็กแท่งเกลียวกับคอนกรีต ซึ่งประกอบไปด้วย หลอดแก้ว เคมีทำให้แข็งตัว(ฮาร์ดเดนเนอร์) กรวด/ทรายธรรมชาติ และน้ำยาเรซิ่น โดยใช้วิธีการปั่นเหล็กแท่งเกลียวเข้าไปในคอนกรีต ซึ่งจะมีปฏิกิริยาแตกตัวของน้ำยาเคมีหลอดแก้ว ก็จะเชื่อมเป็นเนื้อเดียวกันอย่างถาวร

1.งานโครงสร้างเหล็ก โครงหลังคาและงานปรับปรุงอาคาร

2.งานที่ต้องรับน้ำหนักมากและต้องการแรงยึดเกาะสูง

3.งานติดตั้งเครนต่างๆ

4.งานติดตั้งแท่นเครื่องจักร

5.งานติดตั้งลิฟท์โดยสาร บันไดเลื่อน

6.งานติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงสูง

7.งานติดตั้งโครงกระจกและแผ่นคอนกรีต

ผลิตภัณฑ์ เคมีหลอดแก้วแบบปั่น ชนิดรับกำลังสูง RAWLPLUG  R-CAS  ได้รับการรับรองมาตรฐาน  ETA โดยอายุการใช้งานตามมาตรฐานไม่ต่ำกว่า 50 ปี

ดูข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม คลิก