วิธีการและขั้นตอนการทำงานเปิดช่องคอนกรีตแบบใช้เครื่องเดินตัด

บริการตัดแผ่นพื้นคอนกรีต

เปิดช่องคอนกรีตแบบใช้เครื่องเดินตัด พร้อมวิธีการยกแผ่นคอนกรีต
บริษัท ทีแม็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ให้บริการตัดพื้นคอนกรีต ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑลและต่างจังหวัด ตัดในแนวพื้นราบ พร้อมให้คำปรึกษาและบริการงานการเจาะคอร์ริ่ง สแกนหาเหล็กและสลิงในโครงสร้างคอนกรีต

ดูข้อมูลบริการต่างๆ ของบริษัท TMAX คลิก