เรียน ลูกค้าที่เคารพทุกท่าน

เนื่องจาก บริษัท ทีแม็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้มีการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทำการใหม่ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

โดยรายละเอียดมีดังต่อไปนี้

???? วันทำการ
???? วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น.
???? วันหยุด
???? วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยลูกค้าทุกท่านมา ณ ที่นี่
ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจในผลิตภัณฑ์และบริการของเราเสมอมา