สำหรับใครที่กำลังคิดจะต่อเติมบ้าน คุณคงไม่อยากเจอปัญหา การทรุดตัวของบ้าน และปัญหาหลังคารั่วซึม หรืองานท่อและงานระบบต่างๆ ดังนั้นมิสเตอร์ทีจึงอยากขอแนะนำ “วิธีการต่อเติมบ้านอย่างถูกวิธี” ตามไปชมกันเลย… #การต่อเติมบ้าน #บ้านทรุดตัว #หลังคารั่วซึม

มิสเตอร์ที ขอแนะนำ “วิธีการต่อเติมบ้านอย่างถูกวิธี” ตามไปชมกันเลย…

ต่อเติมโดยแยกโครงสร้างออกจากตัวบ้าน

ต่อเติมโดยแยกโครงสร้างออกจากตัวบ้าน
สำหรับการต่อเติมนั้น พี่ทีแนะนำให้แยกโครงสร้างออกจากตัวบ้าน ไม่ใช้ผนังเดียวกัน หรือไปฝากไว้กับตัวบ้านเดิม เพราะหากเกิดการทรุดตัว ในส่วนที่ต่อเติมจะดึงรั้งกับตัวบ้านเดิม ทำให้มีการฉีกขาดนั้นเอง  อีกทั้งในส่วนของรอยต่อ ก็เป็นสิ่งที่สำคัญ ฉะนั้นควรมีขั้นตอนการทำที่ถูกวิธี อาทิ ใช้โฟมกั้นระหว่างรอยต่อ ก่อนทำการยาแนวด้วย PU หรือ Silicone เป็นต้นครับ

ลงเสาเข็มถึงชั้นดินแข็ง
ในส่วนของการต่อเติมนั้น การลงเสาเข็มถือเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะจะช่วยลดการทรุดตัวได้ในระดับหนึ่งหรือแทบไม่ทรุดเลย โดยบริเวณใต้ดินหลักๆ แล้วจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือชั้นดินอ่อน และชั้นดินแข็ง  ซึ่งการลงเสาเข็ม หากเป็นไปได้แนะนำให้ลงยาวถึงชั้นดินแข็ง เนื่องจากชั้นดินแข็งจะให้ความมั่งคงมากกว่าชั้นดินอ่อนนั้นเอง แต่หากลงยาวไม่ถึงชั้นดินแข็งหรือไม่เท่าเสาเข็มของตัวบ้าน ก็ควรลงเสาเข็มให้ยาวที่สุดเท่าที่จะทำได้ หรือใช้เสาเข็มแบบ Micro Pile ซึ่งสะดวกในการต่อเติมและให้ความแข็งแรง มั่นคง  อีกทั้งการลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ที่มีน้ำหนักเบา และ มีการวางที่กระจาย โดยให้น้ำหนักเท่าๆ กันทั่วห้อง ก็จะช่วยลดการทรุดหรือเอียงในส่วนที่ต่อเติมได้เช่นกันครับ

ไม่ใช้เสาเข็มร่วมกับตัวบ้า

สำหรับในข้อนี้จะคล้ายๆ ในส่วนของข้อที่ 1 คือ การต่อเติมควรแยกโครงสร้างออกจากตัวบ้าน รวมไปถึงเสาเข็มด้วยเช่นกัน เพราะหากลงเสาเข็มเพียงด้านเดียว ส่วนอีกด้านนำไปฝากไว้กับตัวบ้าน หรือใช้เสาเข็มร่วมกับตัวบ้าน จะก่อให้เกิดความเสียหากได้ง่าย  เนื่องจากการลงเสาเข็มในส่วนที่ต่อเติม ส่วนใหญ่แล้วจะลงสั้นกว่าเสาเข็มของตัวบ้าน ซึ่งเมื่อเกิดการทรุดจะทำให้ในส่วนของการต่อเติมเอียงและไปดึงรั้งกับตัวบ้าน จนทำให้เกิดการฉีกขาด เสียหาย นั่นเองครับ