กินช้อปเที่ยว-web-1

กรมบัญชีกลางชี้แจงมาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ และการนำส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในช่วงระหว่างวันที่ 1-15 ก.พ. 62

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2562 ที่ผ่านมา กรมบัญชีกลางได้จัดประชุมชี้แจงเพื่อประชาสัมพันธ์มาตรการไปยังผู้ประกอบการร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ที่มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและมีความประสงค์เข้าร่วมมาตรการฯ เช่น สมาคมธนาคารไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ค้าปลีกไทย และบริษัทตัวแทนห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีกต่าง ๆ เป็นต้น ขณะนี้มีจำนวนผู้ประกอบการร้านค้าที่สมัครเข้าร่วมมาตรการกับกรมบัญชีกลางแล้ว จำนวน 34 ร้านค้า ซึ่งมีจำนวนสาขา 5,435 สาขา กระจายอยู่ทั่วประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 16 ม.ค. 62) และยังไม่รวมจำนวนผู้ประกอบการร้านค้าที่รับสมัครจากสำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีผู้ประกอบการร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมมาตรการจำนวนหนึ่งแล้ว โดยกรมบัญชีกลางและสำนักงานคลังจังหวัดจะรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าเข้าร่วมมาตรการจนถึงวันที่ 31 ม.ค. 2562 และเพื่อให้ประชาชนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการได้ซื้อสินค้าและบริการที่หลากหลายและกว้างขวางมากยิ่งขึ้น กรมบัญชีกลางได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าด้านอื่น ๆ ให้มาสมัครเข้าร่วมมาตรการฯ เพิ่มเติม ได้แก่ สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว สมาคมโรงแรมไทย สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ สมาคมการค้าเครื่องกีฬา สมาคมการค้าเครื่องไฟฟ้า สมาคมการค้าเฟอร์นิเจอร์ไทย สมาคมภัตตาคารไทย สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ สมาคมค้าทอง สมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย สมาคมผู้จำหน่ายตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ สมาคมผู้ค้ายางรถยนต์ สมาคมค้าปลีกและเอสเอ็มอีทุนไทย สมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการ สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงบริษัทตัวแทนด้านโทรคมนาคมและเครื่องมือสื่อสาร ให้เข้าร่วมมาตรการฯ เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการแก่ประชาชนที่ซื้อสินค้าหรือบริการในช่วงเวลาดังกล่าว ด้วยการชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งไม่รวมถึงการชำระโดยบัตรเครดิตและการชำระค่าสินค้าของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สำหรับผู้ประกอบการร้านค้ารายอื่น ๆ ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.cgd.go.th ตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค. 2561 ถึงวันที่ 31 ม.ค. 2562 โดยมีขั้นตอนและเอกสารที่ร้านค้าต้องใช้ในการสมัคร คือ 1) กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มฯ 2) สำเนาทะเบียนพาณิชย์/สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท 3) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) กรณี “มอบอำนาจ” ต้องมีใบมอบอำนาจและบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ โดยผู้ประกอบการร้านค้าที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครสมัครได้ที่กรมบัญชีกลาง ณ ห้องกำปั่นเงิน อาคาร 3 ชั้น 1 ส่วนผู้ประกอบการร้านค้าที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคสมัครได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดทั่วประเทศ

ขณะเดียวกัน ในส่วนของประชาชนที่สนใจเข้าร่วมมาตรการฯ สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.epayment.go.th และสาขาธนาคารเจ้าของบัตรเดบิต (ขอความร่วมมือช่วยรับลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.epayment.go.th) ระหว่างวันที่ 7-31 ม.ค. 2562 เท่านั้น จึงจะมีสิทธิเข้าร่วมมาตรการดังกล่าว ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้เงินสด หรือ ชำระเงินผ่านคิวอาร์โค้ดที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน (Standard QR Code Payment) ระหว่างวันที่ 1-15 ก.พ. 2562 โดยจะแยกจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ออกจากราคาสินค้าและบริการที่ได้ชำระ และจ่ายเงินชดเชยเป็นจำนวนเท่ากับ 5% สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อคน ขณะนี้มีประชาชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมมาตรการจำนวนน้อยมาก จึงอยากเชิญชวนประชาชนให้ลงทะเบียนสมัครเพื่อรับสิทธิประโยชน์ตามมาตรการนี้

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนที่สมัครลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการแล้ว แจ้งผู้ประกอบการร้านค้า ณ จุดการชำระเงิน ด้วยว่าเป็นการซื้อสินค้าและบริการตามมาตรการดังกล่าว ขณะเดียวกันขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการให้สอบถามประชาชนก่อนดำเนินการชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการ เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านค้าและประชาชนได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรการอย่างครบถ้วนสมบูรณ์

ขอบคุณแหล่งที่มา : thansettakij.com