tile-boom-web

มิสเตอร์ที มีคำตอบ…ไขข้อข้องใจ “สาเหตุของกระเบื้องระเบิด และวิธีการแก้ไข”

กระเบื้องระเบิด คือ ลักษณะกระเบื้องปูพื้นที่ดันกันกันจนแอ่นตัว หลุดออกมาเป็นแผ่นหลายๆชิ้น ซึ่งสาเหตุหลักๆ มีดังนี้..

tile-boom-1

สาเหตุที่ 1 : ปูกระเบื้องชิดกันมากเกินไป จึงทำให้ไม่มีพื้นที่ให้กระเบื้องขยายตัวหรือหดตัว


วิธีแก้ไข : เว้นร่องให้เหมาะสมกับชนิดกระเบื้อง เพื่อทำให้การขยายตัวของกระเบื้อง ไม่เกิดปัญหาการระเบิดตัวของกระเบื้องและปูนกาว

tile-boom-2

สาเหตุที่ 2 : ทาปูนกาวปูกระเบื้องไม่เต็มแผ่น ทำไห้ไม่มีวัสดุยึดเกาะเต็มแผ่น การยึดเกาะจึงขาดประสิทธิภาพ


วิธีแก้ไข : ควรใส่ปูนกาวปูกระเบื้องให้เต็มแผ่นกระเบื้อง เพื่อทำให้การยึดเกาะดีขึ้น

tile-boom-3

สาเหตุที่ 3 : ปูกระเบื้องแบบ”ซาลาเปา” แล้วตบกระเบื้องไม่แน่น ทำให้ทรายมีฟองอากาศ


วิธีแก้ไข : ตบปูนซาลาเปาให้แน่นที่สุด และใช้ปูนกาวทาที่กระเบื้อง เพื่อความแน่นหนาและมั่งคงมากขึ้น

และที่สำคัญ คือ การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ปูนกาวปูกระเบื้องที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน อย่างเช่น “กาวปูกระเบื้อง มังกรแดง”