ลักษณะการใช้งาน R-KEX II WEB 1

ลักษณะการใช้งาน น้ำยาเคมีเสียบเหล็กแบบฉีด R-KEX II

น้ำยาเจาะเสียบเหล็กแบบฉีดคุณภาพสูง เป็นอีพ็อกซี่บริสุทธิ์ส่วนผสม 3:1 เหมาะสำหรับติดตั้งเหล็กเสริมขนาดใหญ่ในโครงสร้างคอนกรีตและติดตั้งเหล็กแท่งเกลียวกับงานโครงเหล็ก ใช้งานง่ายและประหยัด

ลักษณะการใช้งาน R-KEX II - 1 WEB
ลักษณะการใช้งาน R-KEX II - 2 WEB
ลักษณะการใช้งาน R-KEX II - 3 WEB
ลักษณะการใช้งาน R-KEX II - 4 WEB