8 คุณสมบัติ ของ R-KEX ll น้ำยาเคมีเสียบเหล็กแบบฉีด รุ่น อาร์เข็กทู

คุณสมบัติ-R-KEX-lI---WEB

1. ใช้ติดตั้งงานที่รับน้ำหนักมาก และแรงยึดเกาะสูง

คุณสมบัติ-R-KEX-lI-1-WEB

2. ใช้ติดตั้งงานที่รับแรงแผ่นดินไหวได้

คุณสมบัติ-R-KEX-lI-2-WEB

3. ใช้กับงานที่รับแรงสั่นสะเทือน และแรงกระแทกได้

คุณสมบัติ-R-KEX-lI-3-WEB

4. Crack & Non-Crack Concrete

คุณสมบัติ-R-KEX-lI-4-WEB

5. สามารถใช้ในการติดตั้งได้ทั้งรูที่เจาะด้วยดอกสว่าน และรูที่เจาะด้วยดอกคอริ่ง

คุณสมบัติ-R-KEX-lI-5-WEB

6. สามารถใช้กับรูคอนกรีตที่เปียกชื้นและมีน้ำท่วมขังได้

คุณสมบัติ-R-KEX-lI-6-WEB

7. สามารถติดตั้งระยะห่าง และระยะขอบคอนกรีตที่น้อยได้

คุณสมบัติ-R-KEX-lI-7-WEB

8. สามารถติดตั้งได้ทั้งแนวดิ่ง แนวนอน และแนวเหนือศรีษะ

คุณสมบัติ-R-KEX-lI-8-WEB