เครื่องมือช่าง-web

20 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเครื่องมือช่าง

“เครื่องมือช่าง” ภาษาอังกฤษ จะเรียกว่า “Handyman Tools” โดยสามารถจำแนกประเภทของเครื่องมือช่างออกเป็น 2 ประเภท คือ

1. “Hand Tool” หมายถึง เครื่องมือที่ทำด้วยมือ ไม่ใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อน

2. “Power Tool” หมายถึง เครื่องมือที่สามารถขับเคลื่อนได้ด้วยพลังงานไฟฟ้า

และมิสเตอร์ที มีคำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องมือช่างที่ใช้ในชีวิตประจำวันมาให้ได้เรียนรู้กันครับ