บริษัท ทีแม็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดรับสมัคร!!! นักศึกษาฝึกงาน ด้านการตลาดออนไลน์ จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติ มีดังนี้

ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกงาน(ด้านการตลาดออนไลน์)

เพศ : เพศชาย/หญิง

คุณสมบัติ : มีความขยัน อดทนในการทำงาน , มีความคิดสร้างสรรค์, ทำงานเป็นทีม, ตั้งใจทำงาน รักความก้าวหน้า และต้องการหาประสบการณ์จริงจัง

หน้าที่รับผิดชอบ :

1.ทำงานด้านกราฟิก ออกแบบรูปภาพ และ VDO (เพื่อนำมาลง Content บนสื่อออนไลน์)
2.สามารถคิดและเขียน Content ในรูปแบบต่างๆ
3.ทำงานร่วมกับทีม Graphic/Digital Marketing เพื่อให้ผลงานที่ดี

เวลาและสถานที่ปฏิบัติงาน :

-ทำงาน วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.
-สถานที่ บริษัท ทีแม็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 655/8-9 ซอยลาดพร้าว 101(วัดบึงทองหลาง) แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

สวัสดิการ :

-เบี้ยเลี้ยงวันละ 150 บาท
-ได้โอกาสในการพัฒนาและแสดงฝีมือและเข้าใจรูปแบบการทำงานจริงกับลูกค้าจริง
-ได้รับใบ Cert. สำหรับผู้ที่ผ่านการฝึกงาน

สนใจติดต่อสอบถาม : ส่ง Resume แนะนำตัวเอง พร้อมรูปถ่าย/ผลงาน(ถ้ามี) มาที่ Email: tmaxrecruitment@t-maxcorp.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: โทร 086-376-1284 คุณอิสราวดี(แผนกบุคคล)