กวางเจาเทรดแฟร์2019 WEB

คณะผู้บริหารทีแม็กซ์ ศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมทางการก่อสร้าง “กวางเจาเทรดแฟร์ 2019”

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ทางคณะผู้บริหาร บริษัท ทีแม็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เข้าศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมทางการก่อสร้าง ที่งาน “กวางเจาเทรดแฟร์ 2019” (Guangzhou Fair) หรือ Canton Fair or China Import and Export Fair  ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าเพื่อการส่งออกและนำเข้าที่ใหญที่สุดของจีนและในเอเชีย ที่เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตทั้งรายเล็กรายใหญ่ ได้พบกับผู้ประกอบการ ที่มีนักลงทุนและนักธุรกิจมากมายทั่วโลกต่างให้ความสนใจ ซึ่งในงานมีสินค้าทุกประเภทให้ได้เลือกชมอย่างมากมาย

โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ทางคณะผู้บริหารได้นำองค์ความรู้  แนวความคิดต่างๆ ด้านนวัตกรรมทางการก่อสร้างและเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ

1S__4292616
1S__4268046
1S__42926171
1S__4292615