จังหวัดชลบุรี ถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี

ทั้งนี้ จังหวัดชลบุรี กำหนดจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 
เวลา 06.00 น. พิธีทำบุญตักบาตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ หอพระพุทธสิหิงค์ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
เวลา 09.00 น. กิจกรรมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี

วันที่ 5 พฤษภาคม 2562
เวลา 07.30 น. พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เวลา 08.30 น. กิจกรรมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี
ช่วงที่ 1 พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์
ช่วงที่ 2 เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราสถลมารค

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562
เวลา 14.00 น. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ห้องโถงศาลากลางจังหวัดชลบุรี
เวลา 15.15 น. พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เวลา 16.00 น. กิจกรรมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี

จึงขอเชิญชวนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ห้างร้าน บริษัท และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง สำหรับการแต่งกายในการเข้าร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 นั้น หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจิตอาสา ให้แต่งเครื่องแบบจิตอาสา หากเป็นประชาชนทั่วไป แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 038 279 448

ขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลและภาพถ่ายจาก : http://www.chonburi.go.th/website/activity/view228