ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้ (21 พ.ค.62 ) ที่ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ซึ่งสรุปสาระเรื่อง ผลการดำเนินการของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) ในปีงบประมาณ 2561 นโยบายของคณะกรรมการ และโครงการและแผนงานของรฟม.ในอนาคต (คค.)

ครม.มีมติรับทราบตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอผลการดำเนินงานของรฟม. ในอนาคต ในส่วน โครงการที่อยู่ระหว่างศึกษาและวิเคราะห์ 4 โครงการ เฉพาะ โครงการรถไฟฟ้าจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งครม.มีมติ (11กย. 2561) อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาให้อำนาจให้ รฟม. ดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดเชียงใหม่แล้ว โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาของ สคก. ก้าวหน้าร้อยละ 90 ตามแผนงานว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและวิเคราะห์โครงการฯ มีความก้าวหน้าร้อยละ 40 ตามแผน คาดว่าจะเปิดบริการทางวิ่งระดับพื้นดินในเดือน กค. 2567และเปิดบริการทางวิ่งระดับทั้งพื้นดินและใต้ดินในเดือน มค. 2570

ทั้งนี้ตามแผน เร่งพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางในเมืองภูมิภาคที่เชียงใหม่ รฟม.ได้ลงนามสัญญาจ้าง บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด ประกอบด้วย 6 บริษัท วงเงินค่าจ้าง 98.2 ล้านบาท เป็นที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสม ออกแบบและจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา เริ่มสายสีแดง (โรงพยาบาลนครพิงค์-แยกแม่เหียะสมานสามัคคี) ระยะ 1 ปี จะให้เอกชนร่วมลงทุน ทั้งงานโยธา ระบบและเดินรถ100% เพื่อลดภาระการลงทุนภาครัฐ อายุสัมปทาน 30 ปี (ระยะเวลาก่อสร้าง 5 ปี) โดยภาครัฐทยอยชำระค่าก่อสร้างคืนเมื่อก่อสร้างเสร็จ เป็นเวลา 10 ปี

สายสีแดง (โรงพยาบาลนครพิงค์-แยกแม่เหียะสมานสามัคคี) เป็นระบบรถไฟฟ้ารางเบา รูปแบบโครงสร้างทางวิ่งผสมระดับใต้ดินและระดับดิน มีแนวเส้นทางตามแนวเหนือ-ใต้ ระยะทาง 12.54 กม. 12 สถานี เริ่มจากโรงพยาบาลนครพิงค์- สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี- ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ- ม.ราชภัฏเชียงใหม่- สถานีขนส่งช้างเผือก- โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ -โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ -สนามบินเชียงใหม่ ห้างฯบิ๊กซีหางดง (แยกแม่เหียะสมานสามัคคี)

ขอบคุณแหล่งที่มาและภาพประกอบจาก : https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1005414