ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว !! กิ่วแม่ปานช่วงที่ผ่านมา มีทะเลหมอกให้เห็น จึงส่งข่าวไปยังนักท่องเที่ยวที่มีแผนจะมาเที่ยวอินทนนท์ช่วงนี้ รีบตัดสินใจมา ก่อนเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปานจะปิด เพื่อฟื้นฟูเส้นทางในช่วงหน้าฝนของทุกปี

เส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน ปิดการเดิน ตั้งแต่ 31 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม ของทุกปี และเปิดวันแรก 1 พฤศจิกายน 2562 แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ของอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ยังคงเปิดตามปกติ

ในส่วนของอุทยานอื่นๆ ในภาคเหนือ หลังจากเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าเที่ยวชม และพักแรมในอุทยานแห่งชาติในช่วงฤดูหนาวถึงหน้าร้อน ก็ถึงเวลาที่จะต้องให้ธรรมชาติได้พักฟื้นคืนสภาพ ทางสำนักอุทยานแห่งชาติ จึงประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวและพักแรม ในอุทยานแห่งชาติป ระจำปี 2562 ในส่วนของภาคเหนือ 24 อุทยานแห่งชาติ มีกำหนดปิด เช่นอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ปิดลานกางเต้นท์ 1พฤษภาคม – 31 ตุลาคม ,อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน 1 มิถุนายน – 31 ตุลาคม, อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ปิดลานกางเต้นท์ 1 พฤษภาคม – 31 กันยายน เป็นต้น