ภาษี-web

ภาษีไม่ใช่เรื่องยาก ผู้รับเหมา SME ควรรู้

เชื่อว่าผู้รับเหมาก่อสร้าง SME หลายๆท่าน ต้องเคย หรือกำลังประสบปัญหาเรื่องภาษีอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะมีคำถามมากมาย ทั้งว่าปีนี้ภาษีจะเท่าไหร่ ต้องเสียภาษีอะไรบ้าง เคลียร์ภาษีแล้วหรือยัง รายละเอียดมีอะไร ลดหย่อนได้เท่าไหร่ และอีกหลายๆคนเมื่อได้ยินคำว่าภาษีแล้วรู้สึกว่าเป็นอะไรที่เข้าใจยาก ยาว ไม่น่าอ่าน สับสนไปหมด แต่วันนี้เราจะทำให้ทุกคนรู้สึกว่า การทำความเข้าใจกับภาษีนั้น จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย ไม่ได้ยากอย่างที่คิด และเป็นประโยชน์ต่อตัวเราแน่นอน

ก่อนอื่นเราจะมาดูกันก่อนว่า SME คืออะไร

SME เป็นธุรกิจที่มีขนาดย่อม มีความเป็นอิสระ มีเอกชนเป็นเจ้าของไม่ต้องตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคล หรือธุรกิจอื่น ที่สำคัญใช้ต้นทุนต่ำ และเป็นบ่อเกิดของธุรกิจขนาดใหญ่ที่จะพัฒนาเติบโตขึ้นเรื่อย และเป็นตัวสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ แต่ใช่ว่าความอิสระจะทำให้ไม่ต้องเสียภาษี

แล้วทำไม SME จะต้องจดทะเบียนนิติบุคคล???

จริงที่ว่าบุคคลธรรมดาเป็นเพียงธุรกิจเล็กๆ ขายของธรรมดา จะคิด ตัดสินใจ อย่างไรก็ได้ทำคนเดียวไม่ต้องกลัวมีปัญหา แต่ทว่าสิทธิทางกฎหมายที่ท่านจะได้รับนั้นจะหายไป การที่ธุรกิจจดทะเบียนนิติบุคคลนั้น จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับธุรกิจได้อย่างมาก ไม่ว่าจะเรื่องการลงทุน ความน่าเชื่อถือ สิทธิต่างๆและการสนับสนุนจากภาครัฐ ซึ่งถือว่าได้เปรียบมากกว่าการเป็นบุคคลธรรมดา

แต่ปัจจุบันนี้ การจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายสามารถจดคนเดียวได้แล้ว ตามร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งบริษัทจำกัดคนเดียว ที่ผ่านการเห็นชอบตามมติของครม. ในวันที่ 24 ม.ค. 60 และตอนนี้กำลังรอการพิจารจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้บัญญัติไว้ว่ากาจดทะเบียนนิติบุคคลสามารถจดคนเดียวได้ เพราะว่าบางคนอยากมีบริษัทแต่ไม่อยากร่วมทุนกับใคร หรือ มีผู้ร่วมทุนไม่ถึงตามกำหนด ดังนั้นกฎหมายจึงให้โอกาสตรงนี้ เพื่อใช้สิทธิการเป็นนิติบุคคล ในการลดหย่อนภาษี

จดทะเบียนนิติบุคคลดีอย่างไร?

– จ่ายภาษีถูกกว่า หากคิดอัตราภาษีเงินได้จะพบว่า ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะเสียภาษีสูงสุดอยู่ที่ 35% (โดยดูจากเงินได้พึงประเมินสุทธิตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป) แต่สำหรับอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจะเสียภาษีอยู่ในอัตรา 20% ของกำไรสุทธิ ซึ่งถือว่าถูกกว่ามาก

– ค่าใช้จ่ายสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนนิติบุคคล มีทุนชำระไม่เกิน 5 ล้านบาทและมีรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาท สามารถนำค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัทไปลดหย่อนภาษีได้ถึง 2 เท่า นานถึง 5 ปีภาษี

– โอนใบอนุญาตประกอบกิจการจากบุคคลธรรมดาเป็นนิติบุคคลได้ โดยไม่ต้องไปขอใบอนุญาตประกอบกิจการใหม่ จึงทำให้ลดระยะเวลาในการดำเนินการจัดตั้งบริษัทได้

เปรียบเทียบการเลือกรูปแบบการจดทะเบียน

บุคคลธรรมดา

นิติบุคคล

ข้อดี

 

 

– สามารถจดทะเบียนธุรกิจได้ตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป
– มีความคล่องตัวสูงในการตัดสินใจ การดำเนิน   งานไม่ซับซ้อน

 -ต้องมีผู้ร่วมลงทุนมากกว่า 2 คนขึ้นไป ทำให้มี
เงินลงทุนมาก ส่งผลดีต่อสภาพคล่องทางการ
เงินของบริษัท
– สามารถนำค่าใช้จ่านมาลดหย่อนภาษีได้
– ได้รับการลดหย่อนภาษีสูงสุดเพียง 20%
– มีการแสดงงบการเงินและเอกสารครบถ้วนง่าย
ต่อการขอสินเชื่อจากธนาคาร
– ธุรกิจมีความน่าเชื่อถือ ง่ายต่อการติดต่อทางการค้า
– ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเนื่องจากมีส่วน
ช่วยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

ข้อเสีย

-หน้าที่ความรับผิดชอบจะตกอยู่เพียงผู้เดียว  ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่คาดการไม่ได้
– ความจำกัดด้านเงินทุน ส่งผลต่อสภาพคล่อง
– ไม่สามารถนำค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจมา

– ลดหย่อนภาษีได้ และเสียภาษีสูงสุดถึง 35%
– ความน่าเชื่อถือต่ำ
-ไม่มีงบการเงินทำให้ธนาคารไม่เข้าใจธุรกิจส่งผลต่อการขอสินเชื่อ
 

– ต้องทำบัญชีทุกปี ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการ จ้างบริษัทรับทำบัญชีในการทำบัญชี
-หุ้นส่วนอาจมีความเห็นไม่ตรงกัน อาจส่งผล
กระทบต่อธุรกิจ

ข้อควรระวังเกี่ยวกับ “ภาษี”

อย่าสับสนเรื่องการจ่ายภาษี : สำหรับภาษีนิติบุคคลที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนั้น จะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีสำหรับรอบบัญชีครึ่งปี คือ วันที่ 30 มิถุนายนและรอบบัญชี ( ปีภาษี ) 1 มกราคม – 31 ธันวาคม หากจ่ายล่าช้า จะถูกปรับและคิดเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือน

อย่าสับสนเรื่องสิทธิพิเศษในการลดหย่อนภาษี : SME ได้รับสิทธิลดอัตราภาษี จะต้องเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มี “ทุนชำระไม่เกิน 5 ล้านบาท และ มีรายได้น้อยกว่า 30 ล้านบาทต่อปี” แต่ถ้าหากธุรกิจไม่เข้าเงื่อนไขนี้ คือ ส่วนที่ไม่เกิน 300,000 บาทจากกำไรสุทธิ ให้ยกเว้น ส่วนที่เกิน 300,000-3,000,000 บาท จะเสียภาษีในอัตรา 15% และส่วนที่เกิน 3,000,000 บาท ขึ้นไปเสียภาษีในอัตรา 20%

จากเนื้อหาข้างต้นก็คงได้รู้แล้วว่าการทำความเข้าใจกับเรื่องภาษีไม่ได้ยากอย่างที่คิด และการเลือกรูปแบบธุรกิจให้เหมาะสมจะทำให้ธุรกิจเราราบรื่น และเติบโตได้เรื่อยๆ ถ้าหากผู้รับเหมาก่อสร้าง SME หันมาจดทะเบียนนิติบุคคล จะได้รับสิทธิพิเศษมากมาย โดยเฉพาะการลดหย่อนภาษี ซึ่งนี่สามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของบริษัทของเราได้ และเป็นประโยชน์ทางการต่อรองทางธุรกิจ การทำงาน ช่วยสร้างเคดิตที่ดีให้กับเรา

ขอบคุณแหล่งที่มา : builk.com