null
<strong> บริษัท ทีแม็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด</strong> ก่อตั้งเมื่อปี 2545 เป็นผู้นำในการให้บริการสินค้าประเภทพุ๊กยึดติดและเครื่องมือก่อสร้างประเภท ต่างๆระดับแนวหน้าของประเทศ ด้วยประสบการณ์ในตลาดที่มีมากกว่า 15 ปี บริษัทฯ มีจำนวนพนักงานที่สามารถให้บริการ และแก้ปัญหาต่างๆให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า 100 คน อีกทั้งมีสินค้าและบริการผ่านสาขาทั่วประเทศ ทำให้บริษัทฯ สามารถให้บริการกับลูกค้าได้คลอบคลุมทั้งประเทศ โดยที่มีสาขาหลักตามภาคต่างๆ สาขาทางภาคเหนือจะตั้งอยู่ที่ จังหวัดเชียงใหม่ ภาคตะวันออกตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี และมีสาขาที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อรองรับลูกค้าทางภาคใต้ ทางบริษัทฯ ยังมี แผนที่จะเปิดสาขาให้มากขึ้นอีกในเร็ววันนี้ นอกจากนี้ บริษัท ทีแม็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ยังได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทชั้นนำ ต่างๆ ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย และในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้