สาขาและตัวแทนจำหน่าย

สาขาหลักของเรา

CONTACT INFO (สำนักงานใหญ่)

 • 655/8-9 ซอยลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง) แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
 • โทรสาร  : 0-2731-4933
 • โทรศัพท์ : 0-2731-4788 (Auto)
 • อีเมล : marketing@t-maxcorp.com

CONTACT INFO (ชลบุรี)

 • 660/23-24 ถนนสุขุมวิท ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130
 • โทรศัพท์ : 038-064-932
 • โทรสาร  : 038-064-933

CONTACT INFO (ภูเก็ต)

 • 92/11,92/12  หมู่ที่2 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
 • โทรศัพท์ : 076-390-533
 • โทรสาร  : 076-390-534

CONTACT INFO (เชียงใหม่)

 • 299/11 หมู่ที่8 ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
 • โทรศัพท์ : 053-106-193
 • โทรสาร  : 053-106-194

สาขาสำนักงานใหญ่

สาขาชลบุรี

Print

สาขาภูเก็ต

สาขาเชียงใหม่