บริการเจาะคอริ่งในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด

บริการเจาะคอริ่ง ได้ตั้งแต่ 14 มม. จนถึงขนาด 14 นิ้ว สามารถเจาะคอริ่งในแนวพื้น แนวผนัง และคานคอนกรีต บริการและให้คำปรึกษางานแสกนหาเหล็ก และสลิงในโครงสร้างคอนกรีต

  • คอริ่งเปิดช่องชาร์ปคอนกรีต พร้อมเก็บงานให้เรียบ
  • คอริ่ง ความลึกพิเศษความลึกสูงสุด 10 เมตร
  • สแกนหาโพสเท็นชั่นและเหล็กในคอนกรีต
  • คอริ่งเปิดผิวคอนกรีต และกรีดร่องคอนกรีต เพิ่มการยึดเกาะทางรถวิ่ง
  • คอริ่งโดยใช้สว่าน
  • คอริ่งโดยใช้คอริ่งมือไม่ต้องยึดแท่นคอริ่ง

สนใจติดต่อสอบถาม
map Tel: 0-2731-4788