บริการเจาะคอร์ริ่งในเขตกรุงเทพฯปริมณฑลและต่างจังหวัด

บริการเจาะคอร์ริ่ง ได้ตั้งแต่ 14 มม. จนถึงขนาด 14 นิ้ว สามารถเจาะคอร์ริ่งในแนวพื้น แนวผนัง และคานคอนกรีต บริการและให้คำปรึกษางานแสกนหาเหล็ก และสลิงในโครงสร้างคอนกรีต

  • คอร์ริงเปิดช่องชาร์ปคอนกรีต พร้อมเก็บงานให้เรียบ
  • คอร์ริง ความลึกพิเศษความลึกสูงสุด 10 เมตร
  • สแกนหาโพสเท็นชั่นและเหล็กในคอนกรีต
  • คอร์ริ่งเปิดผิวคอนกรีตและกรีดร่องคอนกรีต เพิ่มการยึดเกาะทางรถวิ่ง
  • คอร์ริ่งโดยใช้สว่าน
  • คอร์ริ่งโดยใช้คอร์ริ่งมือไม่ต้องยึดแท่นคอร์ริ่ง

สนใจติดต่อสอบถาม
map Tel: 0-2731-4788