ภาพโครงการอ้างอิงการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการทดสอบหน้างาน ในไซต์งานจริง

โครงการอ้างอิงทั้งหมด
งานซีเมนต์ กันซึมและน้ำยาประเภทต่างๆ
งานสแกนหาเหล็ก
งานเจาะคอริ่ง
ติดตั้งพุกเคมี น้ำยาเจาะเสียบเหล็ก
ระบบขนส่ง
ศูนย์ซ่อมและบริการให้เช่าเครื่องไฟฟ้า
ให้คำปรึกษาและทดสอบหน้างาน
ห้างสรรพสินค้า
 • เจาะฝัง พุ๊กเคมี
  เจาะฝังพุกเคมี
 • คอร์ริ่ง
  คอริ่ง เปิดช่อง
 • คอร์ริ่ง
  คอริ่งความลึกพิเศษ
 • คอร์ริ่งเปิดผิวคอนกรีต
  คอริ่งเปิดผิว และกรีดร่องคอนกรีต
 • ให้คำปรึกษาและทดสอบหน้างาน
 • โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู
 • โครงการรถไฟฟ้า
 • บริการให้เช่าเครื่องมือไฟฟ้า
 • โครงการที่ใช้กาวปูกระเบื้อง ตรามังกร
 • งานคอริ่ง โดยใช้คอริ่งมือไม่ต้องยึดแท่น
 • คอริ่งโดยใช้สว่าน
 • สแกนหาโพเท็นชั่น
  ให้คำปรึกษางานสแกนหาเหล็ก
 • โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
 • คอริ่งเปิดช่อง บนดาดฟ้า วางช่องลิฟต์ใหม่
 • โครงการ ไมค์ช็อปปิ้งมอลล์ พัทยา