การบริการของบริษัท

  • บริการติดตั้งพุกเคมีน้ำยาเจาะเสียบเหล็ก
  • บริการเจาะคอร์ริ่งในเขตกรุงเทพฯ ปริมาณฑลและต่างจังหวัด
  • ศูนย์ซ่อม และบริการให้เช่าเครื่องมือไฟฟ้า
  • บริการให้คำปรึกษา และทดสอบหน้างานโดยทีมวิศวกร